A Fundación para a innovación e a prospectiva en saúde en España (FIPSE) convoca o Programa de apoio á innovación en saúde como instrumento de apoio a proxectos de investigación e/ou asistenciais co obxectivo de que teñan maior potencial para ser transferidos.

O programa divídese en tres etapas que desde FIPSE activaranse de forma progresiva. A primeira etapa dedícase a estudos de viabilidade, prestándose apoio financeiro para sufragar aqueles gastos asociados á avaliación da oportunidade de mercado.

Data límite para comunicar á Fundación os interesados en participar: 25/10/2016
Data límite de presentación: 06/11/2016
Contacto: Graciela Fernández Arrojo
Correo: graciela.fernandez.arrojo@sergas.es
Teléfono: 981 17 81 50
Extensión interna: 292198