• O Proxecto Luís Hernando, dirixido a investigadores novos, estará dotado con 50.000 euros
  • Os Premios Íñigo Álvarez de Toledo de Investigación Nefrolóxica básica, clínica e de enfermería terán unha dotación de 12.000 euros

O prazo de presentación finaliza: 30/06/2017
Contacto: Graciela Fernández Arrojo
Correo: graciela.fernandez.arrojo@sergas.es
Teléfono:
981 17 81 50
Extensión interna: 292198
Máis información: https://www.friat.es/convocados-os-premios-inigo-alvarez-de-toledo-de-investigacion-en-nefrologia-e-o-proxecto-luís-hernando-para-investigadores-jovenes/

Bases