Universidade da Coruña en colaboración con Inditex

  • InTalent UDC-Inditex é un programa en colaboración entre a Universidade dá Coruña e Inditex para a contratación durante un período máximo de 3 anos de investigadores postdoctorales con proxección e ampla traxectoria internacional.
  • A través de InTalent búscase a xeración, retención, recuperación e captación de talento investigador co obxectivo de xerar tecido científico e investigador de excelencia.

Dirixido a:

  • Investigadores de calquera nacionalidade
  • Cun mínimo de 3 anos de experiencia postdoctoral
  • Con interese en convocatorias nacionais e internacionais de ciencia excelente como a ERC, Ramón y Cajal, Juan de la Cierva…
  • Polo menos 2 anos de experiencia internacional en Centros de I+D
  • Traxectoria investigadora excelente e capacidade de xerar coñecemento novo
  • Potencial como investigador independente, madurez profesional e prometedora carreira científica

Máis Información: http://www.intalent.udc.es/convocatoria/