A Fundación Mutua Madrileña convoca a XVI edición de Axudas á Investigación mediante a que vai seguir apoiando proxectos de investigación clínica que se desenvolvan no seguintes catro áreas

  • Oncoloxía, centrada en diagnóstico e tratamento do cancro biliopancreático.
  • Transplantes, exclusivamente proxectos referidos a vías de mellora na doazón de órganos para transplante.
  • Traumatoloxía e secuelas, incluídas as neurolóxicas derivadas dun traumatismo.
  • Enfermidades raras. Limitadas ás que se manifestan na infancia.

Requisitos Solicitantes:

  • As axudas concederanse a proxectos que se desenvolvan en Institutos de Investigación Sanitaria acreditados ( IIS).
  • Cada Instituto poderá presentar un único proxecto en cada unha das áreas de investigación obxecto desta convocatoria.
  • O financiamento máximo será de 150.000 € por proxecto.
  • Fomentarase a figura do investigador novo e, por iso, teranse especialmente en conta os proxectos nos que o investigador principal sexa menor de 40 anos

Concederanse un total de 15 axudas.

O prazo de presentación finaliza: 07/03/2019
O prazo de presentación na Fundación finaliza: 28/02/2019
Contacto: Graciela Fernández Arrojo
Correo: graciela.fernandez.arrojo@sergas.es
Teléfono: 981 17 81 50
Extensión interna: 292198
Máis información: http://www.fundacionmutua.es

Bases: