Instituto de Salud Carlos III

Resolución de 25 de febreiro de 2015, do Instituto de Saúde Carlos III, pola que se aproba a convocatoria correspondente ao ano 2015 de concesión de subvencións da Acción Estratéxica en Saúde 2013-2016, do Programa Estatal de Investigación Orientada aos Retos da Sociedade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016

Contacto: Pilar Cal Purriños
Correo: pilar.cal.purrinos@sergas.es
Teléfono:
981 17 81 50
Extensión interna: 292159
Máis información: http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-accion-estrategica-salud/acceso-solicitud-ayudas.shtml

Adobe_PDF_file_icon_32x32