Resolución do 20 de abril de 2017, do Instituto de Saúde Carlos III, pola que se aproba a convocatoria correspondente ao ano 2017 de concesión de subvencións da Acción Estratéxica en Saúde 2013-2016, do Programa Estatal de Investigación Orientada aos Retos da Sociedade, no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016.
BOE-B-2017

Resolución AES