Axudas para a consolidación e estructuración de unidades de investigación competitivas nas Universidades do SUG, nos Organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema Galego de I+D+i por parte da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Axudas para a consolidación e estructuración de unidades de investigación competitivas das Consellerías de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e de Economía, Emprego e Industria

  • Modalidade A: Grupos de referencia competitiva.
  • Modalidade B: Grupos con potencial de crecemento
  • Modalidade C: Redes de investigación

Data publicación DOGA: 10/08/2016
Prazo interno presentación documentación en Fundación: 28/08/2016
Xestor de Contacto: Pilar Cal Purriños
E-mail: Pilar.cal.purrinos@sergas.es
Teléfono:
981 17 80 00
Extensión: 292159
Máis información: http://gain.xunta.es/artigos/486/consolidacion+estruturacion+unidades+investigacion+competitivas+outras+accions+fomento
Bases:Adobe_PDF_file_icon_32x32