O obxectivo das Accións Individuais ( IF) é o de mellorar o potencial creativo e innovador dos investigadores con experiencia, a través de proxectos individuais.

Trátase de fomentar unha mobilidade internacional e intersectorial tanto en universidades, centros de investigación, infraestruturas de investigación, empresas, PEME e outros grupos socioeconómicos de toda Europa e de fóra dela.

Xestor de Contacto: María Barbeito Gómez
Correo: maria.barbeito.gomez@sergas.es
Teléfono: 981 17 81 50
Extensión interna: 292153
Información WEB: https:// ec. europa.eu/ info/ funding- tenders/ opportunities/portal/ screen/ opportunities/ topic- search; freeTextSearchKeyword=; typeCodes=1; statusCodes=31094501,31094502,31094503; programCode= H2020; programDivisionCode= null; focusAreaCode= null; crossCuttingPriorityCode= null; callCode= H2020- MSCA- IF-2020; sortQuery= openingDate; orderBy= asc; onlyTenders= false; topicListKey= topicSearchTablePageState

Resumo da axuda: