Esta convocatoria ten por obxecto e finalidade o financiamento de axudas para a preparación de propostas de proxectos I+D+i en colaboración transnacional liderados por grupos de investigación españois, dirixidas ás convocatorias de Horizonte Europa: inclúense accións de investigación e innovación encadrados nos Alicerces de «Desafíos mundiais e competitividade industrial europea», «Europa Innovadora» e do Pilar transversal «Ampliar a participación e fortalecer o Espazo Europeo de Investigación»; así como a posibilidade de solicitar financiamento para a preparación de propostas, dentro do alicerce «Ciencia excelente», a axudas convocadas polo Consello Europeo de Investigación ERC e para accións de intercambio de persoal Marie Sklodowska-Curie MSCA.

Actividades a financiar: As axudas previstas destinaranse a financiar os gastos necesarios relacionados co desenvolvemento e execución das actividades para as que fosen concedidas. Non se financiarán gastos atribuíbles á execución ou desenvolvemento de actividades de proxectos de I+D+I.

Orzamento da convocatoria: 3.000.000€

Xestor de Contacto: María Barbeito Gómez
Correo: maria.barbeito.gomez@sergas.es
Teléfono: 981 17 81 50
Extensión interna: 292153
Plazo de solicitud: 03/06/2020-17/06/2020
Convocatoria:
Bases: