Convocatoria conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovacion para a contratación de investigadores na etapa Posdoutoral

Adxúntanse direccións web de interese:

http://gain.xunta.gal/artigos/481/axudas+apoio+etapa+formacion+posdoutoral

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN606B

Xestor de Contacto: Pilar Cal Purriños
E-mail:Pilar.cal.purrinos@sergas.es
Teléfono: 981178150
Extensión: 292159
Convocatoria: