Foi publicada a convocatoria correspondente ao ano 2022 para axudas a proxectos de investigación en Medicina de Precisión Personalizada de Acción Estratéxica en Saúde 2021-2023 polo Instituto de Saúde Carlos III

Os proxectos de investigación deben:

Presentarse como proxectos multicéntricos.

 • O número de grupos participantes deberá distribuírse nun mínimo de 6 comunidades autónomas.
 • Ter unha duración de 3 anos.
 • O IP debe ter actividade clínica ou, na súa falta, xustificar ter capacidade demostrable para que non haxa limitacións para a execución do proxecto.
 • Cada entidade solicitante só podrá presentar unha solicitude a cada unha das áreas temáticas

As prioridades temáticas dos proxectos deberían referirse ás seguintes áreas prioritarias:

 1. Oncoloxía de precisión, definida como o conxunto de enfoques para o diagnóstico e tratamento do cancro que se basean na identificación das características moleculares específicas de cada tumor e a súa interacción cos factores de exposición biolóxica, clínica ou ambiental do paciente.
 2. Farmacoxenética de precisióndefinida como a identificación de marcadores moleculares que permiten anticipar a resposta aos fármacos tanto no ámbito da eficacia como no da toxicidade, principalmente os de uso masivo ou con impacto vital nas persoas.
 3. Medicina de precisiónaplicada a enfermidades infecciosasnas que a identificación de marcadores moleculares do patóxeno e/ou a súa interacción coas características individuais do hóspede humano repercuten na prevención, vixilancia epidemiolóxica, diagnóstico, tratamento ou prognóstico de enfermidades. .
 4. Medicina de precisión personalizada aplicada ao diagnóstico e tratamento de enfermidades crónicasnas que a caracterización xenética e molecular e a súa interacción con factores de exposición biolóxica, clínica ou ambiental mostraron un potencial impacto clínico.
 5. Diagnóstico, tratamento e rehabilitación de patoloxías pediátricas de alta complexidadee baixa prevalencia que requiran a análise combinada de información procedente de diferentes fontes de datos, incluídas as multiinstitucionais. Prestarase especial atención á aplicabilidade clínica e ao deseño de circuítos científico-clínicos que faciliten a identificación e caracterización de patoloxías que requiran esforzos coordinados multidisciplinares e multiinstitucionais, sempre baixo unha perspectiva de datos federados sobre sistemas de comunicación de titularidade pública e en coordinación con a infraestrutura IMPACT.
 6. Patoloxías crónicas do adulto que requiran a utilización combinada de datos de fontes científicas multiinstitucionaiscon datos existentes no Sistema Nacional de Saúde. Prestarase especial atención ao desenvolvemento de circuítos de comunicación de titularidade pública que permitan o uso secundario dos datos clínicos con fins de investigación clínica, permitindo incluso a comunicación e conservación de datos de múltiples institucións do ámbito público, sempre baixo unha perspectiva federada en coordinación con a infraestrutura IMPaCT.
 7. Seguimento multiparamétrico baseado na integración de datos de estilo de vida, información clínica e información xenéticaco obxectivo de xerar modelos preditivos que permitan a implantación efectiva da Medicina de Precisión. Prestarase especial atención á interacción deste tipo de proxectos co alicerce de Medicina Preditiva da infraestrutura IMPaCT.
 8. Validación interna e externa de biomarcadores técnicos(dispositivos de medida) e/ou biolóxicos(biomarcadores medibles en mostras biolóxicas) de exposicións relevantes pola súa frecuencia e/ou importancia, con referencia expresa á viabilidade da súa tradución á cohorte xerada dentro do do piar de Medicina Preditiva da infraestrutura IMPaCT.
 9. Validación, interna e externa, de eventos clínicos ou biolóxicos precoces útiles como biomarcadores precoces de enfermidades relevantespola súa frecuencia na poboación e é factible trasladar a cohorte xerada dentro do piar de Medicina Preditiva da infraestrutura IMPaCT.
 10. Algoritmos de captación de información da historia clínica de Atención Primaria e Especializada útil para captar eventos de saúde importantes no seguimento da cohorte IMPaCT,incluíndo a súa validación nos sistemas sanitarios de todas as comunidades autónomas e cidades, así como estudos. de viabilidade para a súa transferencia á cohorte xerada dentro do piar de Medicina Preditiva da infraestrutura IMPaCT

Xestor de Contacto: Pilar Cal Purriños
E-mail: Pilar.cal.purrinos@sergas.es
Teléfono: 981178150
Extensión: 292159

Convocatoria e Link de acceso:

https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/solicitudes/Paginas/Documentos-normalizados.aspx

https://www.isciii.es/QueHacemos/Financiacion/solicitudes/Paginas/default.aspx

Convocatoria: