A Fundación Francisco Soria Melguizo convoca dúas axudas á investigación dirixidas a:

  1. Solicitantes/Beneficiarios: Dirixido a grupos de investigación de universidades, hospitais, centros de investigación, públicos ou privados, así como de empresas e outras organizacións con personalidade xurídica propia que actúen na área temática da investigación que se define a continuación. O investigador principal deberá estar adscrito a un centro español. Non será posible a presentación de propostas a esta sección 2 por parte do Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Rede M. P. (CIBER).
    Temática: Investigación innovadora traslacional e multidisciplinar no ámbito da cronicidad e o envellecemento, incluíndo aspectos clínicos, bases moleculares, celulares e metabólicas, así como as relacionadas coas enfermidades dexenerativas.
    Número de axudas e dotación: concederase unha axuda por importe total de 450.000 euros.
  2. Solicitantes/Beneficiarios: Dirixido a grupos de investigación pertencentes ao Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Rede M. P. (CIBER).
    Temática: Investigación multidisciplinar traslacional no ámbito da infección COVID-19 e o seu impacto sobre as enfermidades e os factores de risco cardiovasculares.
    Número de axudas e dotación: concederase unha axuda por importe total de 450.000 euros.

O prazo de presentación finaliza: 05/10/2020
Xestor de Contacto: Graciela Fernández Arrojo
Correo: graciela.fernandez.arrojo@sergas.es
Teléfono: 981 17 81 50
Extensión interna: 292198
Bases da Convocatoria e Formulario de Solicitude:,