As Consellerias de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e de Economía, Emprego e Industria publicaron a convocatoria de Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas.

Modalidades:

  • Modalidade A: Grupos de referencia competitiva.
  • Modalidade B: Grupos con potencial de crecemento
  • Modalidade C: Redes de investigación

Data publicación DOGA: 19/09/2017
Prazo interno presentación documentación en Fundación: 11/07/2017
Xestor de Contacto: Pilar Cal Purriños
E-mail: Pilar.cal.purrinos@sergas.es
Teléfono:
981 17 80 00
Extensión: 292159
Máis información: http://gain.xunta.gal/artigos/282/consolidacion+estruturacion+unidades+investigacion+competitivas+outras+accions+fomento

Bases: