Saíu publicada no DOGA a convocatoria conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Universidade e a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovacion para a contratación de investigadores na etapa Posdoutoral.

A data límite para presentar propostas a través da Fundación Profesor Novoa Santos finalizará o 24 de febreiro de 2021, debido a que as solicitudes teñen que presentarse obligatoriamente por medios electrónicos https://sede.xunta.gal

Xestor de Contacto: Pilar Cal Purriños
E-mail: Pilar.cal.purrinos@sergas.es
Teléfono: 981178150
Extensión: 292159
Link de acceso:
http://gain.xunta.gal/artigos/444/ayudas+apoyo+etapa+formacion+posdoctoral
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN606B&ano=2021&numpub=1&lang=es
Convocatoria: