Saíu publicada no DOGA a convocatoria conxunta da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e a Consellería de Economía, Industria e Innovación para a contratación de investigadores na etapa Posdoutoral.

A data límite para presentar propostas a través da Fundación Profesor Novoa Santos finalizará o 11 de agosto de 2023, debido a que as solicitudes teñen que presentarse obrigatoriamente por medios electrónicos.

As persoas interesadas en presentarse ás axudas postdoutorales da GAIN deberán acceder no siguiente enlace e clickar no botón “Tramitar en liña”: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN606B

O acceso por parte do/a solicitante deberá realizarse mediante certificado dixital ou CHAVE 365.
Adxúntanse os sistemas de identificación admitidos no seguinte enlace: https://sede.xunta.gal/a-sede/sistemas-de-identificacion-e-sinatura

Xestora de Contacto: Pilar Cal Purriños
E-mail: Pilar.cal.purrinos@sergas.es
Teléfono: 981178150
Extensión: 292159
Link de acceso:

Convocatoria: