Convocatoria para  a contratación de investigadores na etapa Postdoutoral

Convocatoria conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de Economía, Emprego e Industria para a contratación de investigadores na etapa Postdoutoral.

As axudas presentan dúas modalidades::

  • Modalidade A: Os beneficiarios deberán realizar unha estancia de dous anos no estranxeiro e un ano de retorno no seu centro en Galicia
    • Data Límite de Presentación: 10 de Xullo de 2019
  • Modalidade B: Destinada aos beneficiarios dun contrato posdoutoral da convocatoria 2016 que finalizasen contrato e obtivesen evaluación positiva. Contémplanse dous anos máis de contratación e unha axuda complementaria para o establecemento dunha liña de investigación propia.
    • Data Límite de Presentación: 21 de Agosto de 2019

Direccions WEB de Interese:

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN606B

http://gain.xunta.gal/artigos/397/axudas+apoio+etapa+formacion+posdoutoral

Xestor de Contacto: Pilar Cal Purriños
E-mail: Pilar.cal.purrinos@sergas.es
Teléfono: 981178150
Extensión: 292159
DOGA: