O CDTI abriu o prazo para que aquelas empresas interesadas en formalizar Proxectos de I+D+I vinculados á Medicina Personalizada e Terapias Avanzadas dentro da actuación coordinada ISCIII-CDTI poidan presentar as súas expresións de interese.

O obxectivo da convocatoria será fomentar a colaboración público privada mediante o financiamento de proxectos de I+D+I, que dispoñan dun resultado de aplicabilidade industrial e/ou empresarial inmediato tras a execución do mesmo.

Posteriormente o ISCIII publicará a convocatoria correspondente ao ano 2023 de concesión de subvencións destinadas a financiar Proxectos de I+D+I vinculados á Medicina Personalizada e Terapias Avanzadas dentro da actuación coordinada ISCIII-CDTI para o fomento de a colaboración público-privada do Proxecto Estratéxico para a Recuperación e Transformación Económica para a Saúde de Vangarda, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Os proxectos propostos deberán reunir as seguintes características:

  • Ser proxectos conxuntos entre entidades públicas de investigación en saúde da contorna do SNS e de o sector empresarial. No deseño, desenvolvemento e implementación deben participar un mínimo de dúas entidades, e un máximo de seis. Se a entidade ou entidades do sector empresarial que participen no proxecto é ou son declaradas en crise será causa de non admisión do proxecto.
  • Figurar na expresión de interese presentada por parte dunha empresa ante o CDTI, dentro do prazo establecido, na que se deberá recoller a proposta conxunta para a realización do proxecto, así como os datos identificativos das entidades participantes e dos investigadores principais.
  • Ter unha duración de 2 anos. 
  • Por parte dos/as investigadores/as participantes nesta convocatoria, tanto investigadores/as principais coma o resto de integrantes do equipo de investigación, non figurar en máis dunha solicitude.

O prazo límite para o envío das expresións de interese ante o CDTI por parte das empresas finalizará o 4 de xullo ás 15.00 H

Xestora de Contacto: Pilar Cal Purriños
E-mail: Pilar.cal.purrinos@sergas.es
Teléfono: 981178150
Extensión: 292159

Convocatorias e ligazóns de accesos: 

https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=943&MN=2&TR=C&IDR=3208&r=1920*1200

https://www.isciii.es/Noticias/Noticias/Paginas/Noticias/Jornada-informativa-ISCIII-CDTI-2023.aspx

Convocatoria:
Anexo I: