A Fundación “la Caixa” convoca o Programa Caixaimpulse Innovación que ten como obxectivo transferir o coñecemento á sociedade e fomentar a creación de produtos, servizos e empresas relacionados coas ciencias da vida.

O programa está organizado en 3 fases para cumplir mellor as necesidades dos proxectos según a súa natureza e madurez:

  • fase 1 está diseñada para apoiar os proxectos que xeneran unha demostración preliminar dunha hipótesis de valor surxida de descubrimentos científicos para un ou varios posibles activos, e inicien a protección dos dereitos da propiedade intelectual.
  • fase 2 está diseñada para apoiar os proxectos que xa identificaron e caracterizaron un ou varios activos por validación da demostración preliminar, que requiren máis desenvolvemento, e que perfilan o diseño do prototipo a través da validación do uso previsto.
  • fase 3 está diseñada para apoiar os proxectos que iniciaron os trámites regulatorios e requiren unha caracterización avanzada dos seus activos, necesitan perfilar as estratexias de viabilidade financiera, e/ou están explorando os modelos de explotación.

Os candidatos poderán solicitar acceder o programa a través de calquera das fases e, unha vez seleccionados, seguir avanzando por elas tras cumplir as metas requeridas e superar unha evaluación por expertos independentes.

O prazo para a presentación de solicitudes abre o 13 de febreiro e pecha o 30 de marzo de 2023.

Xestor de Contacto: Graciela Fernández Arrojo
Correo: graciela.fernandez.arrojo@sergas.es
Teléfono: 981 17 81 50
Extensión interna: 292198
Convocatoria: