Axudas correspondentes ao Programa Estatal de Promoción do Talento e o seu Empleabilidad no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016

  • Axudas Juan de la Cierva-Incorporación. Prazo de presentación do 11 de Xaneiro ao 1 de Febreiro de 2016
  • Axudas Juan de la Cierva-formación. Prazo de presentación do 13 de Xaneiro ao 3 de Febreiro de 2016

Axudas correspondentes ao Subprograma de Mobilidade dentro do Programa Estatal de Promoción do Talento e o seu Empleabilidad no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación 2013-2016

  • Estancias de profesores e investigadores senior en centros estranxeiros. Prazo de presentación do 14 de Xaneiro ao 4 de Febreiro de 2016
  • Estancias de mobilidade no estranxeiro “José Castillejo” para novos doutores. Prazo de presentación do 14 de Xaneiro ao 4 de Febreiro de 2016

Xestor de Contacto: Pilar Cal Purriños
E-mail: Pilar.cal.purrinos@sergas.es
Teléfono: 981178150
Extensión: 292159
Bases: BOE-A-2015-29DicAdobe_PDF_file_icon_32x32    BOE-A-2015-7Dic Adobe_PDF_file_icon_32x32