A Fundación BBVA convoca a novena edición dos Premios Fronteiras do Coñecemento, que recoñecen a investigación e creación cultural de excelencia, en especial aquelas contribucións de amplo impacto.

As categorías que abarcan son as seguintes:

  • Ciencias Básicas (Física , Química, Matemáticas)
  • Biomedicina
  • Ecoloxía e Bioloxía da Conservación
  • Tecnoloxías da Información e a Comunicación
  • Economía, Finanzas e Gestión da Empresa
  • Música Contemporánea
  • Cambio Climático
  • Cooperación ao Desenvolvemento.

Os nomeamentos partirán de institucións relacionadas coas áreas de coñecemento obxecto de cada categoría e o prazo para a súa remisión finaliza o 30 de xuño.

  Achéganse as bases da convocatoria.

Os interesados en participar poden contactar con Graciela Fdez. Arrojo (graciela.fernandez.arrojo@sergas.es) EXT 292198