Estes proxectos están dirixidos a recoñecer e apoiar a Excelencia Investigadora dos centro mais punteiros do Pais.
Máis información: