Obxectivo: financiar estancias de mobilidade de profesores e investigadores en centros estranxeiros de ensino superior e investigación.

Modalidade A: Estancias de profesores e investigadores senior en centros estranxeiros. Convócanse ata un máximo de 400 Axudas

Modalidade B: Estancias de mobilidade no estranxeiro ¨José Castillejo¨ para novos doutores. Convócanse ata un máximo de 260 Axudas

Duración estancias: Mínima de tres meses e máxima de seis meses

Requisitos solicitantes:

  1. Título Doutor:
    • Modalidade A: Grao de doutor con anterioridade ao 1 Xaneiro 2006
    • Modalidade B: Grao de doutor a partir do 1 Xaneiro 2006
  2. Vinculación funcionarial ou contractual con servizo activo e dedicación a tempo completo para cuxa formalización fose requirido o grao de doutor
  3. Non realizar estancias no estranxeiro por un período acumulado superior a 6 meses durante o últimos catro anos anteriores á data de finalización do prazo de presentación de solicitudes

O prazo límite para a presentación de solicitudes comprenderá ata o 3 de Febreiro ás 14 H.

As persoas interesadas en formalizar algunha solicitude de participación deberán comunicalo o máis axiña posible á entidade.

Xestor de Contacto: Pilar Cal Purriños
E-mail: Pilar.cal.purrinos@sergas.es
Teléfono:
981 17 80 00
Extensión: 292159
Máis información: https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?iA=non

Bases: