A Fundación Francisco Soria Melguizo considera como unha das súas principais prioridades o apoio á investigación lanza a convocatoria que se detalla, destinada á selección e financiamento de proxectos de investigación de excelencia sobre ameazas relevantes para a saúde.

A distribución das axudas realizarase en dúas seccións:

SECCIÓN 1:

Solicitantes/Beneficiarios: Dirixida a grupos de investigación pertencentes ao Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Rede (CIBER). O proxecto para o que se solicite a axuda deberá implicar, polo menos, a dúas áreas temáticas do CIBER relacionadas co obxecto da investigación que a continuación se describe. O centro solicitante e beneficiario será CIBER.

Temática: Investigación innovadora, traslacional e multidisciplinar referida ao ámbito das resistencias das bacterias ou os fungos aos antimicrobianos que expoña solucións no seu diagnóstico, prevención e/o tratamento valorándose positivamente aquelas propostas que contemplen a súa abordaxe baixa o prisma dunha Soa Saúde (One Health) que implique o ámbito humano e ademais o veterinario e/o o ambiental.

Número de axudas e dotación: Concederase unha axuda por importe máximo de 325.000 euros.

SECCIÓN 2:

Solicitantes/Beneficiarios: Dirixida a grupos de investigación de universidades, hospitais, centros de investigación, públicos ou privados, así como de empresas e outras organizacións con personalidade xurídica propia que actúen na área temática da investigación que se define a continuación. O investigador principal deberá estar adscrito a un centro español. Non será posible a presentación de propostas a esta sección 2 por parte do Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Rede (CIBER).

Temática: Envellecemento saudable. A investigación terá por obxecto determinar: a) os factores biolóxicos, clínico-epidemiolóxicos e clínico-asistenciais asociados á deterioración da capacidade intrínseca e a fraxilidade b) a prevención e tratamento do declinar da capacidade intrínseca e a fraxilidade. A investigación proposta poderá abordar os dous contidos descritos nas letras a) e b) precedentes ou só un dos contidos mencionados.

Número de axudas e dotación: concederase unha axuda por importe máximo de 325.000 euros.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 4 de outubro ás 20:00 h (hora peninsular española)

Xestor de Contacto: Graciela Fernández Arrojo
Correo: graciela.fernandez.arrojo@sergas.es
Teléfono: 981 17 81 50
Extensión interna: 292198
Enlace de Interese: https://fundacionsoriamelguizo.org/category/convocatorias/
Bases da Convocatoria: