window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-9JJ3HS8MEW');

Convocatorias


Convocatoria XXIX Premio Rafael Hervada

A Fundación San Rafael da Coruña anuncia a convocatoria da XXIX edición do Premio “Rafael Hervada” á investigación Biomédica 2023. Tema: Aplicacións da Intelixencia Artificial na medicina de vangarda Poden participar doutores, graduados e licenciados en Ciencias da Saúde e afíns (médicos, biólogos, bioquímicos, farmacólogos, biofísicos, bioenxeñeiros) nacionais ou estranxeiros. O ou os candidatos que [...]

2023-02-22T12:03:59+01:0022 Febreiro, 2023|

Convocatoria “Programa Caixaimpulse” da Fundación “La Caixa”

A Fundación "la Caixa" convoca o Programa Caixaimpulse Innovación que ten como obxectivo transferir o coñecemento á sociedade e fomentar a creación de produtos, servizos e empresas relacionados coas ciencias da vida. O programa está organizado en 3 fases para cumplir mellor as necesidades dos proxectos según a súa natureza e madurez: A fase 1 está diseñada para apoiar os [...]

2023-02-13T15:11:53+01:0013 Febreiro, 2023|

Convocatoria da Bolsa “Asun Almajano” da Fundación Leucemia e Linfoma

Esta Bolsa ten como obxectivo o financiamento dun proxecto de investigación que contribúa á mellora no diagnóstico e tratamento destas patoloxías. Esta bolsa da Fundación Leucemia e Linfoma conta co apoio económico da Fundación María Asunción Almajano Salvo, e desenvólvese dentro do Convenio Marco de Colaboración asinado entre ambas entidades o 21 de xullo de [...]

2023-02-02T12:08:50+01:002 Febreiro, 2023|

Convocatoria “Programa Ignicia” da Axencia Galega de Innovacción

 A Axencia Galega de Innovación publicou a Convococatoria do Programa Ignicia. Esta convocatoria de proba de concepto enmárcase no obxectivo estratéxico Programa innova e emprende, liña 2.1 Itinerario da I+D+i e innovación na empresa. Así mesmo, está aliñada cos tres retos e coas tres prioridades da RIS3 de Galicia 2021-2027.   A convocatoria finaliza o [...]

2023-02-01T09:25:36+01:001 Febreiro, 2023|

Convocatoria de “Proxectos de xeración de coñecemento” do Ministerio de Ciencia e Innovación

O Ministerio de Ciencia e Innovación publicou a convocatoria de “Proxectos de xeración de coñecemento” do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e Innovación 2021-2023. Requisitos: O/a IP deberá posuír o título de doutor/a e unha relación profesional estable desde a data de peche do prazo de presentación de solicitudes ata a finalización do [...]

2023-01-13T15:19:33+01:0013 Xaneiro, 2023|

Convocatoria de estadías de mobilidade no extranxeiro “José Castillejo” do Ministerio de Universidades

O Ministerio de Universidades publicou as seguintes convocatorias no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación (PEICTI) 2021-2023. Estadías de movilidade no extranxeiro «José Castillejo» para doutores novos: Obxectivo: financiar un Programa de Estadías de Mobilidade en centros estranxeiros de educación superior e de investigación cunha duración mínima de tres [...]

2023-01-13T15:09:26+01:0013 Xaneiro, 2023|

Convocatoria de Axudas para a Formación de Profesorado Universitario – FPU do Ministerio de Universidades

O Ministerio de Universidades publicou as seguintes convocatorias no marco do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e de Innovación (PEICTI) 2021-2023. Axudas para a Formación de profesorado universitario para o ano 2022: Obxectivo: formalización de contratos predoctorales nos centros de adscrición cunha duración de catro anos. Prazo presentación solicitudes: Desde o 17 de [...]

2023-01-13T14:18:10+01:0013 Xaneiro, 2023|

Convocatoria de “Proxectos de colaboración público-privada” do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e Innovación

O Ministerio de Ciencia e Innovación publicou a convocatoria de proxectos de colaboración público-privada do Plan Estatal de Investigación Científica e Técnica e Innovación 2021-2023. Requisitos: Os proxectos obxecto das axudas desta convocatoria serán proxectos de desenvolvemento experimental en colaboración efectiva de varias entidades beneficiarias, entre as que haberá polo menos unha empresa e un [...]

2023-01-13T15:33:05+01:0013 Xaneiro, 2023|

Convocatoria “Programa Investigo” da Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade publicou a convocatoria "Programa Investigo". Requisitos:  Dirixido á contratación de persoas maiores de 16 anos e menores de 30 anos no momento de inicio da relación contractual. Os mozos que desempeñasen calquera tipo de posto de investigación nos 6 meses inmediatamente anteriores á data de solicitude na [...]

2023-01-13T12:49:58+01:0013 Xaneiro, 2023|

Convocatoria “Programa Investigo” da Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade publicou a convocatoria "Programa Investigo". Requisitos:  Dirixido á contratación de persoas maiores de 16 anos e menores de 30 anos no momento de inicio da relación contractual. Os mozos que desempeñasen calquera tipo de posto de investigación nos 6 meses inmediatamente anteriores á data de solicitude na [...]

2023-01-13T12:48:28+01:0013 Xaneiro, 2023|
Go to Top